Cue2Walk, gevestigd aan Cue2Walk International B.V. Lulofstraat 55 Unit 26 2521 AL, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cue2walk.nl

Cue2Walk International B.V. Lulofstraat 55 Unit 26 2521 AL, Den Haag

Cue2Walk International B.V. neemt de bescherming van jouw privacy serieus en streeft ernaar om jouw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens Cue2Walk International B.V. verzamelt, gebruiken en opslaan bij het gebruik van de applicatie.

1. Doel van gegevensverwerking:

Cue2Walk International B.V.  verwerkt persoonsgegevens om het mogelijk te maken de functionaliteiten van onze applicatie goed te kunnen leveren.

2. Gebruik van informatie:

Cue2Walk International B.V. verzamelt informatie om:

 • Jouw registratie te verwerken;
 • Toegang te verlenen tot de functies van de applicatie en de instellingen van het externe apparaat aan te passen.
 • Relevante informatie, updates en meldingen te sturen met betrekking tot jouw account en de applicatie.
 • Het externe apparaat te koppelen aan jouw gebruikersprofiel voor een gepersonaliseerde ervaring.
 • Onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren of om aan jouw verzoek te voldoen;
 • Met jou te communiceren via e-mail of via de telefoon;
 • Ervoor te zorgen dat de applicatie goed beveiligd zijn tegen misbruik en beveiligingsincidenten;
 • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers.

3. Verzamelde informatie:

 • Naam: We verzamelen uw naam om u persoonlijk aan te spreken en om een unieke gebruikersidentificatie mogelijk te maken.
 • Geboortedatum: Uw geboortedatum wordt gebruikt om het externe apparaat te koppelen aan uw gebruikersprofiel.
 • E-mailadres: We verzamelen uw e-mailadres om belangrijke informatie te sturen, zoals accountmeldingen, updates en nieuwsbrieven, indien u hiervoor hebt gekozen.
 • Apparaat-ID: Om de instellingen van het externe apparaat correct aan te passen, verzamelen we het unieke identificatienummer van het apparaat en koppelen dit aan uw gebruikersprofiel.
 • Instellingen: De door u gemaakte instellingen worden opgeslagen om een persoonlijke gebruikerservaring te bieden en om de functionaliteit van het externe apparaat te optimaliseren.

4. Beveiliging:

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Dat betekent o.a. dat wij onze IT-systemen goed beveiligen en dat wij intern beleid hebben voor het correct omgaan met persoonsgegevens. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens.

5. Derden:

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • Partijen die communicatietools aanbieden, zoals Google;
 • Andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, zoals MongoDB.

Dergelijke partijen zullen onder de verantwoordelijkheid van Cue2Walk International B.V. handelen als verwerkers van Cue2Walk en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent jouw persoonsgegevens in acht te nemen.

 • Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden die geen verwerker zijn, tenzij wij:
 • Hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of
 • Dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketing, het delen van persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen, het besturen van ons bedrijf, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat. We delen jouw persoonlijke gegevens niet met derden die geen verwerker zijn, tenzij dit noodzakelijk is voor de werking van de applicatie of vereist is door de wet. In dergelijke gevallen zullen we alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen.

6. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Door gebruik te maken van onze applicatie stemt u in met het verzamelen en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen en raden je aan regelmatig te controleren op updates.

7. Contact:

Voor vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen via info@cue2walk.nl.