Gebruikersonderzoek Cue2walk

De ziekte van Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. In Nederland leven er naar schatting 63.500 mensen met parksinon(isme). Veel van de mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme krijgen onder andere te maken met loopverstoringen.

Deze ongewenste blokkade om te bewegen komt met name voor bij bewegingen die onbewust uitgevoerd worden en is een grote oorzaak van valincidenten met fysieke en mentale trauma’s tot gevolg. Hierdoor ontwikkelt men angst om te vallen en worden ze in toenemende mate afhankelijk van derden (w.o. mantelzorgers, professionele zorgverleners en ziekenhuiszorg). Deze effecten versterken elkaar en vormen een vicieuze cirkel die leidt tot een inactievere levensstijl, sociaal isolement en een sterk verminderde levenskwaliteit. Medicatie lost dit niet volledig op, interventies als sporten, bewegen en therapie zijn daardoor essentieel om de negatieve impact te beperken.

Het doel van de Cue2Walk is het doorbreken van de vicieuze cirkel door een actievere levensstijl, het voorkomen van sociaal isolement en een verbeterde levenskwaliteit tot gevolg. De positieve effecten binnen dit onderzoek zijn evident en er worden geen negatieve effecten ervaren. Er wordt door de meeste gebruikers positieve impact gerapporteerd in het verminderen van valincidenten, het vergroten van het zelfvertrouwen en het uitvoeren van algemene dagelijkse activiteiten. Ook is er een verbetering van de algehele gezondheid. Daarmee lijkt de Cue2Walk een waardevolle toevoeging voor gebruikers, zonder bijkomende risico’s.

In deze studie worden de gebruikservaringen, effecten op het symptoom ‘Freezing of Gait, de kwaliteit van leven en de algemene gezondheid van het hulpmiddel onderzocht.

Volledige whitepaper

Smart cueing met de Cue2Walk doorbreekt Freezing of Gait sneller en bevordert kwaliteit van leven bij mensen met Parkinson.