Symposium Wereld Parkinson Dag 2024

Op zaterdag 13 april houdt de Parkinson Vereniging haar jaarlijkse symposium voor leden en ook dit jaar is Cue2walk weer aanwezig. Tijdens het symposium kun je in een adviesgesprek met één van onze specialisten onderzoeken of de Cue2walk een geschikt hulpmiddel is voor jou. Het thema van dit jaar is ‘Goede zorg, mijn zorg’, met dit thema ligt de focus niet alleen op de beste zorg voor iedereen in Nederland, maar ook op regie voeren over jouw zorg.

Het doel van het symposium dat jaarlijks wordt georganiseerd is het informeren van bezoekers over de parkinsonzorg in Nederland, de ontwikkelingen en wat er nodig is om te kunnen spreken van goede zorg. “We weten dat mensen met parkinson(isme) het liefst zo lang en goed mogelijk thuis blijven wonen.” vertelt directeur Parkinson Vereniging Nickie van der Wulp. Belangrijk hierbij is dus dat het niet alleen draait om lang thuis blijven wonen, maar ook zo goed mogelijk.

Zelfregie

Zelfregie in de zorg is de laatste jaren steeds belangrijker geworden, ook voor mensen met parkinson(isme). Mensen worden gestimuleerd om zo veel mogelijk de regie te nemen over de zorg die ze ontvangen. Behandelingen sluiten zo veel mogelijk aan bij persoonlijke behoeften, wensen en mogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor het gevoel van machteloosheid vermindert en de gezondheidstoestand verhoogt. Dat geldt ook voor zelfredzaamheid.

Om zelfredzaamheid te vergroten worden vaak digitale of slimme hulpmiddelen ingezet, zo schrijft Coöperatie VGZ. Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om dagelijkse algemene levensverrichtingen te kunnen verrichten met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door middel van het aanschaffen van de juiste hulpmiddelen kunnen mensen hun zelfstandigheid vergroten. De Cue2walk is zo’n slim hulpmiddel dat een bijdrage levert aan zelfregie voor mensen met parkinson(isme).

Programma

Op zaterdag 13 april vindt het symposium plaats van 10.00 tot 16.00u in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Gedurende de dag zijn er verschillende sprekers aan het woord en is het mogelijk om de stand van Cue2walk te bezoeken.
Bekijk het volledige programma hier