PhD Cue2Walk: effectiviteit van een loophulpmiddel voor Freezing bij Parkinson

Bij het Amsterdam UMC staat een PhD vacature open. In een samenwerking tussen het Amsterdam UMC en het Radboud UMC wordt onderzocht wat de kosten effectiviteit is van de Cue2Walk.

ZonMw heeft een subsidie toegekend om in Amsterdam UMC, in samenwerking met RadboudUMC, de kosten effectviteit van het Cue2Walk loophulpmiddel wetenschappelijk te onderzoeken. Deelnemers gaan het hulpmiddel gedurende 12 weken gebruiken. Voor, tijdens en na de trainingsperioden meten en testen zij diverse belangrijke uitkomsten, met als hoofduitkomsten kwaliteit van leven en zorgkosten. Verder meten zij onder andere dagelijks functioneren, mobiliteit, denkvermogen en vermoeidheid.

De vacature staat open tot en met 30 september en is hier te bekijken op de website van het Amsterdam UMC.

Dit project wordt uitgevoerd bij de afdelingen Revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc en RadboudUMC in samenwerking met Cue2Walk Int. Je bent onderdeel van de unit Neurorevalidatie Amsterdam UMC.

Als promovendus zal je onderdeel zijn van een multidisciplinair team in Amsterdam UMC en RadboudUMC en zal je in alle fases van het project afstemmen met verschillende stakeholders, in samenwerking met onderzoekers, artsen en therapeuten die ook op dit project werkzaam zijn.