ParkinsonNL kent subsidie toe aan innovatieproject Cue2walk

Onder leiding van Erwin van Wegen van het Amsterdam UMC start Cue2walk met de ontwikkeling van de eHealth-tool Cue2walk@Home.

Bevriezing van het lopen (Freezing of Gait, FOG) is een ernstig symptoom van de ziekte van Parkinson (in 50-70% van de gevallen). Huidige behandelingsopties, zoals medicatie, zijn niet altijd effectief. Therapie met externe prikkels kan helpen om FOG te overwinnen. Deze ’prikkels’ worden doorgaans aangeleerd door fysiotherapeuten en thuis toegepast, maar blijkt vaak lastig zonder professionele begeleiding.

Dit project heeft als doel een 1 versie van een eHealth-tool te ontwikkelen, Cue2walk@Home, om mensen met Parkinson te ondersteunen bij het zelfstandig toepassen van externe prikkels, aanpak en oefeningen om FOG te verminderen. En zo hun mobiliteit en kwaliteit van leven te verbeteren. 

ParkinsonNL

Lees meer over de reden dat ParkinsonNL innovatieprojecten als deze steunen.