Op weg naar betere bewegingsvrijheid voor mensen met Parkinson

Van hulp bij ‘Freezing of Gait’ tot een brede oplossing die mensen met Parkinson door heel Europa ondersteunt bij het maximaal benutten van hun bewegingsvrijheid. Dat is de droom van de ondernemers achter Cue2Walk. Via Money Meets Ideas hebben ze een investeerder gevonden die deze ambitie deelt.

Wereldwijd hebben zo’n 10 miljoen mensen de ziekte van Parkinson. Tot 60% van hen heeft te kampen met ‘freezing of gait’. Tijdens het lopen staan ze ineens als bevroren aan de grond. Cue2Walk helpt hen om weer in beweging te komen. Floor Waardenburg, algemeen directeur van Cue2Walk, legt uit: “Bij mensen met Parkinson geeft het hersengebied dat de spieren aanstuurt signalen soms niet meer goed door. Dit gebeurt met name bij routine matig bewegen (zoals lopen). Wij hebben een apparaat ontwikkeld dat aan de hand van bewegingsanalyse automatisch detecteert wanneer dit gebeurt. Dan geeft het apparaatje een cue: een ritmisch signaal om iemands focus te verleggen van de routinematige, verstoorde beweging naar een bewuste beweging (zoals een stap zetten op een bepaald ritme). Zo kan de gebruiker op het ritme van de cue de bevriezing doorbreken.”

Van prototype naar de markt

Sander Minnoye en Martijn van der Ent zagen kansen om mensen met slimme cueing technologie meer grip te geven op de ziekte van Parkinson. In 2016 richten ze Cue2Walk op. Sander met zijn kennis als ontwikkelaar van medische producten en algoritmen, Martijn met zijn ervaring in het implementeren van medische hulpmiddelen en als de link naar specialisten en patiënten. “Het idee voor de Cue2Walk is ontstaan tussen behandelaren en patiënten bij Basalt Revalidatie. Het eerste prototype is ontwikkeld vanuit hun wensen”, zegt Floor. “Van daaruit hebben Sander en Martijn de verdere prototypes ontwikkeld en gevalideerd in de praktijk. Toen het zover was om deze op de markt te brengen, ben ik bij Cue2Walk gekomen.” Met zijn achtergrond als bewegingswetenschapper én ervaring als ondernemer in de evenementenbranche bracht Floor de nodige bedrijfsmatige kennis in. Samen maakten ze de plannen om het product in de markt te zetten en gingen ze op zoek naar funding. “We kwamen vrij snel in contact met Blue Sparrows MedTech Fund, een groep ondernemende investeerders met de financiële middelen én kennis en ervaring in de medtech. Hiermee begeleidden ze ons bij het uit ontwikkelen en in de markt zetten van de Cue2Walk. Een perfecte match.” 

Nieuwe stap: opschalen en verbreden

Inmiddels zijn we een kleine twee jaar verder en is het tijd voor de volgende stap. Floor Waardenburg: “Om Cue2Walk op grote schaal in te zetten, moesten we grip krijgen op het implementatie traject van het product. Elk cueing-apparaat wordt namelijk helemaal afgestemd op de gebruiker. Dit is noodzakelijk gezien de aard van de aandoening en de uiting van het symptoom, maar dat kostte veel tijd. We hebben die uren gelukkig flink terug weten te brengen. Op dit moment werken we aan een applicatie, waarmee de gebruiker eventueel samen met een naaste of hulpverlener zélf het product kan personaliseren en leren gebruiken. Begin 2024 is deze app klaar en dan kunnen we opschalen.” Via Money Meets Ideas vond hiervoor onlangs een tweede funding plaats. “Aan het eind van de ronde hadden we de luxe om een afweging te maken tussen een consortium of één investeerder. Het werd de laatste optie: een aandeelhouder die zich voor de lange termijn wil verbinden aan Cue2Walk International en de gezamenlijke kracht van het managementteam. Dat geeft ons de kans om onze activiteiten op termijn te verbreden. We doen het gezamenlijk: de investeerder heeft de middelen en ervaring in het opschalen, wij de kennis en expertise in ons werkveld.”

Kracht verder uitbouwen

Over de ambities van Cue2Walk zegt Floor Waardenburg: “We hebben ons product in Nederland ontwikkeld vanuit de praktijk. Dat kon dankzij de manier waarop we in ons land mensen met Parkinson behandelen: multidisciplinair en regionaal georganiseerd, waarbij professionals samen kijken naar de beste zorg. We willen ook internationaal verder en onderzoeken landen met zo’n zelfde zorgconcept. We verdiepen ons niet alleen in wat iemand nodig heeft, maar begeleiden mensen ook in het gebruik van de Cue2Walk zodat we hun bewegingsvrijheid kunnen optimaliseren. Daar ligt onze kracht. De applicatie voor het aanmeten speelt hierin straks een belangrijke rol. Zo kunnen mensen het product vanaf iedere locatie bestellen en zelf afstemmen op hun persoonlijke situatie, zonder dat daarmee de kwaliteit van zorg minder wordt. Tegelijk verwachten we dat sommige mensen alsnog liever onder behandeling van een specialist blijven. Daarom zorgen we per regio voor training van specialisten.” De grootste droom van de innovatieve ondernemers is een brede oplossing voor mensen met parkinson. “Een compleet product dat helpt bij ‘freezing of gait’ maar ook in het optimaal benutten van iemands bewegingsvrijheid. Want hoe meer iemand beweegt, hoe langzamer de ziekte vordert. En hoe vrijer iemand zich voelt, hoe hoger de kwaliteit van leven.” 

Cue2Walk is aardig op weg om die droom te verwezenlijken, zo blijkt uit reacties. “81% van de gebruikers zegt minder stil te staan, 75% geeft aan veel minder te vallen”, weet Floor uit een recent onderzoek. “Dat heeft echt een groot effect: mensen ervaren een hogere kwaliteit van leven en hebben meer zelfvertrouwen. Helaas kunnen we nog niet iedereen helpen; soms is de ziekte te ver gevorderd of is een gebruiker niet meer in staat om het apparaat op de juiste manier toe te passen. Maar we kunnen wereldwijd de levenskwaliteit van miljoenen mensen verbeteren.”

Floor Waardenburg

Tip voor funding

Na twee succesvolle financieringsrondes hebben de ondernemers van Cue2Walk de nodige ervaring met funding. Hun tip in de zoektocht naar risicodragend kapitaal? “Als je een consortium wilt vinden met een ontwikkelingsmaatschappij én angels, hou dan rekening met de verschillende tijdlijnen en beslissingsstructuren. Angels willen een snelle due diligence en op korte termijn beslissen. Bij ontwikkelingsmaatschappijen duren processen langer en worden beslissingen vaak door meerdere mensen genomen. Tegelijkertijd hebben deze partijen wel meer geduld. Probeer dat te stroomlijnen. Doorloop bijvoorbeeld alvast de noodzakelijke stappen met de ontwikkelingsmaatschappij en maak de financiering pas op het laatst sluitend met angels. En heel belangrijk: wees duidelijk naar alle partijen over de stappen en tijdlijnen.