Gemeente Den Haag interviewt Floor Waardenburg Cue2Walk

 ‘Onze ambitie is dat elke persoon in Nederland met Parkinson die met freezing te maken heeft, binnen anderhalf jaar de beschikking heeft tot de Cue2Walk. En bij voorkeur gefinancierd door hun zorgverzekeraar.’ 

In een interview door de Gemeente Den Haag over Cue2Walk International spreekt Floor het over het belang van quadruple helix samenwerking in de ontwikkeling en implementatie van zorginnovatie, de waardevolle rol die gemeente daarin neemt en de noodzaak van valpreventie bij de ziekte van Parkinson. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met Parkinson!

Gemeente Den Haag zet zich actief in om zorginnovaties te ondersteunen. ‘Bij het op de markt brengen van een product komt veel kijken. Veel bedrijven stranden omdat het hen niet lukt om bewijslast te verzamelen of omdat ze de financiering niet rond krijgen. Wat ik mooi vind aan de gemeente Den Haag, is hun actieve inzet voor start-ups. De gemeente verbindt niet alleen verschillende partijen en eindgebruikers met elkaar via netwerkbijeenkomsten en versnellingsprogramma’s, maar helpt ook met het versnellen van processen door samenwerkingsverbanden aan te gaan en door pilotonderzoeken te faciliteren. Dit heeft ons geholpen het sociaal domein te begrijpen, een sterk netwerk met zowel lokale als nationale stakeholders op te bouwen en inzicht te krijgen in de complexe regelgeving en financiering van zorgtechnologie.’

Lees het volledige artikel hier.