De ziekte van Parkinson uit zich op verschillende manieren die fysieke en/of cognitieve vormen kunnen hebben. Vormen van fysieke symptomen zijn:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong.
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie).
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit).
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte.
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (Freeze of Gait), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken.

Gedurende het verloop van de chronische aandoening krijgt >60% van de patiënten last van Freeze of Gait. Tijdens het optreden van een freeze treed er vaak een kromme houding op en verkleinen en versnellen de stappen tot het moment dat er volledige 'bevriezing op treed'. De aansturing van het lichaam is dan voor enkele seconden tot enkele minuten niet mogelijk wat ongelukken tot gevolg kan hebben. Patiënten worden hierdoor fysiek en mentaal belemmerd om actief te blijven.

Meer informatie over symptomen >

Een 'Freeze of Gait' uit zich bij elke patiënt anders. Vaak gaat dit gepaard met een kromme houding en steeds kleinere en snellere stappen.

Er zijn verschillende manieren om de symptomen tegen te gaan, een gespecialiseerd arts kan hierin de juiste diagnose en behandeling adviseren. Er zijn gespecialiseerde behandelaars aangesloten bij ParkinsonNet die kunnen helpen om patiënten met de symptomen om te gaan. De grillige verloop van de symptomen en werking van medicatie en behandeling zijn vaak blijvend een uitdaging. Een veel gebruikte techniek om een 'freeze of gait' te doorbreken is cueing. dit kan visueel, haptisch of auditief zijn. De smart cueing techniek van Cue2Walk helpt de patiënt en behandelaar om te 'schakelen' bij het optreden van een freeze en alleen hulp te krijgen wanneer dat nodig is.