Freeze of Gait

Meer dan 60% van de mensen met Parkinson krijgt te maken met het symptoom ‘Freeze of Gait’. Door een tekort aan dopamine verliezen mensen met Parkinson tijdelijke de controle over de aansturing van hun beweging en komen ze als ‘bevroren’ stil te staan. Een Freeze of Gait kan enkele seconden tot minuten duren. Freeze of Gait is een van de meest invaliderende symptomen van Parkinson.

Meer informatie over symptomen >

Impact op dagelijks leven

Freeze of Gait heeft een grote negatieve impact op het dagelijks leven van mensen met Parkinson. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 50% van de Parkinson gerelateerde valincidenten worden veroorzaakt door Freeze of Gait. Mensen met Parkinson ondervinden hierdoor (zwaar) lichamelijk letsel, ontwikkelen angst om te vallen en verliezen (een deel) van de zelfstandigheid. Dit is een vicieuze cirkel met als gevolg dat de ervaarde levenskwaliteit van zowel mensen met Parkinson als hun naasten significant afneemt en de zorgkosten stijgen. Bovendien leidt dit alles tot een minder actieve levensstijl en Juist dát is van onschatbare waarde, omdat dit het verloop van de ziekte kan vertragen!

 

Cueing als oplossing

Het aanbieden van cueing (ritmische prikkels) is een wetenschappelijk bewezen strategie om een Freeze of Gait te doorbreken. Door de focus te verplaatsen van een geautomatiseerde beweging (lopen) naar een volledig bewuste beweging (stap zetten op het ritme van de prikkel) krijgt iemand de controle over de aansturing van de beweging weer terug.

 

Auditief

Een geluid, zoals een metronoom.

Haptisch

Een vibratie, zoals de trilling van een mobiele telefoon.

Visueel

Een lijn, zoals de projectie van een laser.

Bovenstaande manieren van cueing worden doorgaans op twee manieren aangeboden:

 

Continu

De cue is altijd aanwezig (b.v. een metronoom). Dit is vervelend en leidt uiteindelijk tot gewenning, waardoor het zijn werking verliest.

Manueel

De cue wordt door iemand geactiveerd. Als je zelf in een freeze zit is dit vaak lastig en een mantelzorger is niet altijd in de buurt.

Dit maakt de huidige vormen van cueing moeilijk toepasbaar in het dagelijks leven

Het team van Cue2Walk heeft een apparaat ontwikkeld waarmee een freeze of Gait automatisch wordt herkend en dat alleen een cue activeert wanneer dit nodig is. Wij noemen dat Smart Cueing. Doordat de cue automatisch wordt geactiveerd en alleen wordt aangeboden op de momenten dat dit nodig is, treed er geen gewenning op bij het gebruik van de Cue2Walk.