De #Cue2Walk maakt gebruikt van Smart Cueing Technology ter ondersteuning voor mensen met Parkinson die Freeze of Gait ervaren. Wat is Freeze of Gait? En hoe werkt Smart Cueing om dit te doorbreken? We leggen het uit.

Door de ziekte van Parkinson werkt de aansturing van de spieren niet meer helemaal zoals het zou moeten. Het vastlopen van met name geautomatiseerde/onbewuste bewegingen (zoals lopen) kan dan één van de symptomen zijn. Freezes kunnen lang duren en/of regelmatig voorkomen en het is lastig om deze te doorbreken. Vaak leidt dit ook te valincidenten. Een heel frustrerend en invaliderend symptoom.

Om een freeze te doorbreken kan het helpen om de focus te verleggen van de onbewuste beweging naar een meer bewuste beweging. Bewuste handelingen worden vanuit een ander hersengebied aangestuurd en deze aansturing kan nog wel goed werken. Een wetenschappelijk bewezen methode om te ondersteunen bij het verleggen van de focus is cueing: het aanbieden van ritmisch signaal. Dit kan een trilling, een geluid of een visueel signaal zijn. Dit is goed te vergelijken met de deurbel die gaat. Je wordt uit het moment getrokken en bent je plots bewust van de handelingen die je maakt. Door het ritmische signaal wordt een bewuste(re) handeling gecreëerd, zodat de freeze kan worden doorbroken.

Cueing werkt goed, maar is vaak wel lastig toe te passen in het dagelijks leven. Een ritmisch signaal dat er altijd is, is vaak storend en verliest bovendien zijn werking. De cue kan ook geactiveerd worden op het moment dat dit nodig is. Als je dit zelf moet doen wanneer je een freeze ervaart ben je altijd te laat of vergeet je dit misschien.  En iemand anders is niet altijd in de buurt om je hierin te ondersteunen. De Smart Cueing Technologie van Cue2Walk neemt deze problemen weg. Het apparaat kan zelfstandig herkennen wanneer een Freeze of Gait plaats vindt en start automatisch met een cue op het juiste moment. De cue blijft aanhouden tot het moment dat de Freeze of Gait weer doorbroken is. Op die manier is er dus alleen ondersteuning op het moment dat het nodig is, voor zo lang als dat nodig is.